Med hjerte for ung tro

- og et ønske om å oppmuntre, inspirere og utruste


Ideen om en lederkonferanse med utgangspunkt i Møre og Romsdal ble lansert våren 2021.
Drømmen hadde likevel levd i initiativtakerne over flere år.


Hvorfor kan vi ikke lage vår egen konferanse her i fylket?
Må vi alltid reise til de store byene for å få påfyll og ny inspirasjon til arbeidet med barn og unge?


Og nå er vi her. Klare for å gi deg som har et hjerte for ung tro, påfyll og inspirasjon inn i din tjeneste.
Det var en glede å arrangere konferanse for dere i 2022!
Nå ser vi framover, det er bare å glede seg til:

Seminarturne uke 9 2023 (Ålesund, Molde og Ørsta)

Ung Tro 2024  20.april på Moa, Ålesund

Styret Ung Tro

Liv-Kari Sigerseth
Ansatt i Molde domkirke

Andre´`s Sorbera
Pastor i Kristiansund Misjonskirke

Geir Henning Tunheim
Leder, NLM Ung Nordvest

Eli Hatlen
Pastor i Ørsta Frikyrkje

Hilde Balsnes Lande
Konsulent, Søndagsskolen Norge