Ung Tro

konferanse


Sett av datoen: 18. april 2026

Om Ung Tro

Hva er Ung Tro?


Ung Tro er tverrkirkelig initiativ med fokus på barn- og ungdomsarbeid på Nordvestlandet. Konferansen arrangeres annethvert år og henter ledende stemmer som representerer bredden av kristen-Norge. 

For hvem?


Ung Tro er for alle som har et engasjement innen kristelig arbeid. Er du frivillig i din menighet, har du et verv, sitter i en komité eller er ansatt, så er Ung Tro aktuelt for deg! 

Vårt mål


Vi ønsker å inspirere og utruste kristne, så de kan bli i bedre stand til å formidle den kristne troen til nye generasjoner gjennom arbeidet som skjer i den lokale menigheten

Bilder fra Ung Tro 24

Disse støttet Ung Tro 24

Disse sponset Ung Tro 24