Program


Når?

Hva

kl. 09:30

Registrering åpner

kl. 10:30

Åpningssamling

kl. 11:30

Pause, Frukt

kl. 12:00

Seminarbolk 1

kl. 13:00

Pause, påsmurt

kl. 14:00

Seminarbolk 2

kl. 15:00

Pause, kaker og frukt

kl. 15:30

Seminarbolk 3

kl. 16:30

Pause, varm mat

kl. 17:30

Gudstjeneste m/nattverd

kl. 19:00

Ferdig

Seminarer 2025


I løpet av konferansen blir det tre seminarbolker der du i hver bolk kan velge mellom flotte og inspirerende seminarer.

Bolk 1 
KL. 12:00-13:00

Åndelige foreldre

Mens de voksne lurer på om de fortsatt har noe å bidra med, lengter mange unge mennesker etter åndelige foreldre, og kanskje er det nettopp for en tid som denne Gud ønsker å spleise generasjonene igjen?
Hvordan kan det se ut? Hva hindrer relasjon og hva kan gode relasjoner mellom generasjonene skape?

Torbjørg skrev bøkene "Etterlysning: Åndelige foreldre" og "Generasjon Savnet", som begge setter fokus på savnet etter en foreldregenerasjon, som er sårt etterlengtet og har en viktig rolle i menighetsfamilien.

Avokadoeffekten

Med utgangspunkt i hans siste bok «Avokadoeffekten» spør Thomas seg hvor entusiasme kommer fra og hvorfor noen er mer entusiastiske enn andre? Og hvordan er det meningen at vi skal brenne for Jesus uten å brenne opp?

Thomas har gjort det til sin livsmisjon å gjøre Jesus berømt og tilgjengelig. Med entusiasme og overbevisning leverer han alltid et ord av tro & oppmuntring til de som hører på.

Hvordan hindre drop-out?

Undersøkelser viser at over 50% forlater kirken etter fylte 19 år. Hva kan vi gjøre nå for at de unge skal eie sin egen tro; - en tro som er slitesterk og mobil.
Nøkkelfaktorene omfatter hele løpet fra 0-19 år.

Lars Dale er daglig leder for Awana Norge.

Awana har et helhetlig tilbud fra 2-18 år, og er et solid redskap for å hjelpe foreldre og foresatte i å disippelgjøre barna.

Tenk synergisk!

Hvor langt er du villig til å gå for at nye generasjoner skal få en tro som tåler livet? I dette seminaret blir du utfordret til å tenke utenfor boksen, på mange vis. Hva skjer når kristne fra ulike kirkesamfunn driver et ungdomsarbeid sammen? Hva gjør det med oss, hva gjør det med dem?

Andrés Sorbera er pastor i Misjonskirka Kristiansund. Han brenner for enhet blant kristne og er grunnleggeren av Sinergia, et forum for kristne organisasjoner på Nordmøre.

Relasjonskompetanse
i møte med ungdomskultur

Hva kan vi lære av Albert Åberg i møte med barn og ungdom i dag? En workshop som ønsker å inspirere til fokus på relasjonskompetanse i møte med ungdomskulturens mange utrykk.

Ingeborg jobber som terapeut, formidler og Høyskolelektor . Hun har tidligere jobbet med forebyggingsprosjekt med fokus på Tweens og ungdom i Redd Barna og Blå Kors Norge.

Sanger i trosopplæringen

Hvilke sanger? Hvorfor sanger? Hva med høytidene?

Kathinka Røsberg Møller arbeider som trosopplærer i Spjelkavik kirke og er aktiv i Ung Kirkesang.

Bolk 2 
KL. 14:00-15:00

Åndelige foreldre

Mens de voksne lurer på om de fortsatt har noe å bidra med, lengter mange unge mennesker etter åndelige foreldre, og kanskje er det nettopp for en tid som denne Gud ønsker å spleise generasjonene igjen?
Hvordan kan det se ut? Hva hindrer relasjon og hva kan gode relasjoner mellom generasjonene skape?

Torbjørg skrev bøkene "Etterlysning: Åndelige foreldre" og "Generasjon Savnet", som begge setter fokus på savnet etter en foreldregenerasjon, som er sårt etterlengtet og har en viktig rolle i menighetsfamilien.

"Messy Church"-gudstjeneste

I dette seminaret blir du kjent med Messy Church, som startet opp i 2004 i England og implementeres i Norge av NMSU og Søndagsskolen. Konseptet er en måte å være kirke på som inkluderer alle generasjoner og når familier som ikke er vant til å gå i noen menighet.

Gøran Byberg er generalsekretær for Søndagsskolen Norge. Han har bakgrunn som menighetsprest i Den Norske kirke.

Nabobarn og klassekompiser

Hvordan kan vi nå barna som ikke har aktive voksne rundt seg? Hvordan kan vi legge til rette for trosopplæring og en bærekraftig tro for nabobarn og klassekompiser? Må vi snu opp-ned det vi allerede driver med, eller kan små justeringer være nok for at vi skal nå flere med de ressursene vi har?

Hilde Balsnes Lande er konsulent for Søndagsskolen på Sunnmøre og Nordfjord. Og engasjert eldste med ansvar for Barn og unge i Volda Frikyrkje.

Ungdom relasjon

Jesus valgte seg ut 12 nære venner som han tilbrakte mye tid sammen med. Tørr vi fokusere på relasjoner til de få i vårt ungdomsarbeid? I dette seminaret vil du lære mer om viktigheten av å bygge relasjoner både for trivsel og dissipelgjøring. Hva har vår personlighet å si for hvordan vi bygger relasjoner?

Eivind Landro jobber som pastor i Ulsteinvik Frikyrkje, og har tidligere jobbet som ungdomspastor. På fritida liker han å kaste frisbee.

Ungdomsforestillingen Vingespenn

I seminaret framfører et team av ungdommer Vingespenn og de deler sine erfaringer. Maja Maria Tonheim og Elin Sæverås forklarer hvordan du og dine ungdommer kan sette det opp lokalt. Trykk her for å se presentasjonsfilm (1 min).

Maja Maria Tonheim er lærer og danse-teamleder for Vingespenn og Elin Finnseth Sæverås er prosjektleder for Global uke mot moderne slaveri, i Norges Kristne Råd.

Frivillige gjør som de vil?

Hvordan bygge en tjeneste som varer og samtidig gi rom for å prøve og feile? Handler det om å få medarbeidere på rett plass, eller "tette hull"? Hva med unge ledere og voksent nævær? Hvordan skape rom for relasjonsbygging?

Ann Kristin Tosterud Eriksen er Søndagsskolekonsulent for Søndagsskolen Norge. Hun har mye erfaring med å drive Soul Children kor. Hun har studert frivillighet.

Bolk 3 
KL. 15:3
0-16:30

Avokadoeffekten

Med utgangspunkt i hans siste bok «Avokadoeffekten» spør Thomas seg hvor entusiasme kommer fra og hvorfor noen er mer entusiastiske enn andre? Og hvordan er det meningen at vi skal brenne for Jesus uten å brenne opp?

Thomas har gjort det til sin livsmisjon å gjøre Jesus berømt og tilgjengelig. Med entusiasme og overbevisning leverer han alltid et ord av tro & oppmuntring til de som hører på.

"Messy Church"-gudstjeneste

I dette seminaret blir du kjent med Messy Church, som startet opp i 2004 i England og implementeres i Norge av NMSU og Søndagsskolen. Konseptet er en måte å være kirke på som inkluderer alle generasjoner og når familier som ikke er vant til å gå i noen menighet.

Gøran Byberg er generalsekretær for Søndagsskolen Norge. Han har bakgrunn som menighetsprest i Den Norske kirke.

Hva med tweens?

Mange tweens kjenner at de er ferdige med søndagsskole og barnekor. Likevel har de tanker, refleksjoner og erfaringer rundt bibelfortellingene og den kristne troen. Hvordan kan vi nå denne aldersgruppen på en god måte? Aldri Alene kombinerer et tydelig og god tilnærming til den kristne troen, med et raust fellesskap.

Karin Kvalvaag Manvik er prosjektleder for Aldri Alene, fra Søndagsskolen Norge. Hun

er opptatt av at opplegget skal fungere for alle typer tweens, med ulike bakgrunner og forutsetninger.

Konfirmantarbeid i en stor folkekirkemenighet

Konfirmantarbeid i en stor folkekirkemenighet
- Hva og hvordan?
- Styrker og utfordringer

Jon Ivar Tønnesen er kateket i Spjelkavik kirke.

Relasjonskompetanse
i møte med ungdomskultur

Hva kan vi lære av Albert Åberg i møte med barn og ungdom i dag? En workshop som ønsker å inspirere til fokus på relasjonskompetanse i møte med ungdomskulturens mange utrykk.

Ingeborg jobber som terapeut, formidler og Høyskolelektor . Hun har tidligere jobbet med forebyggingsprosjekt med fokus på Tweens og ungdom i Redd Barna og Blå Kors Norge.

Lovsang/musikk i kirka

Hva handler lovsang egentlig om? Musikalitet eller hjerteinstilling? Hvorfor skal jeg - og hvordan kan jeg - gi Gud ære når livet noen ganger går i mot meg? Alle er invitert til å lovsynge, uansett musikalsk bakgrunn eller evne! Hva skjer med oss og i det åndelige når vi lovsynger?

Vidar Åsebø dirigerer Ålesund Gospelkor og har ledet lovsang i mange år. Han brenner for dette temaet og har undervist om lovsang i ulike sammenhenger.

unsplash